زائر صحرا

تو پناهگاه منی، زمانی که راه‌ها با همه‌ی وسعتشان درمانده‌ام کنند و زمین با همه‌ی پهناوری‌اش بر من تنگ گیرد. بخشی از دعای امام‌حسین‌ع در روز عرفه