واکنش ایران به اتهام آمریکا درمورد تلاش برای آدم‌ربایی در این کشور

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان به ادعای وزارت دادگستری آمریکا علیه ۴ایرانی به اتهام آدم‌ربایی واکنش نشان داد.