16
پنج شنبه 24 تیر 1400
شماره 8270
زیست‌بوم
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مبارزه با آتش در زاگرس به روز هفتم رسید

گزارش همشهری از نبرد آتش و انسان در جنگل‌های جنوب غربی کهگیلویه و بویراحمد که پس از 7شبانه‌روز همچنان ادامه دارد
آتش بر درختان گچساران سایه انداخته و تا روزگار منابع طبیعی این منطقه را سیاه نکند، قصد رفتن ندارد. بیش از 170ساعت پس از روشن شدن نخستین شعله‌ها در جنگل‌های ارتفاعات نارک استان کهگیلویه و بویراحمد گذشته و هنوز از هر گوشه، زبانه‌ای نو سر می‌کشد.