زیبای بی عار ِمهاجم!

نفیسه مجیدی‌زاده روز درخت‌کاری یادی کنیم از درخت‌ها! یا بهتر بگوییم گونه‌هایی از درخت‌ها که با دعوت یا بدون دعوت، وارد یک منطقه می‌شوند و زندگی بومیان منطقه را به خطر می‌اندازند.