14
پنج شنبه 15 اسفند 1398
شماره 7898
جامعه
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ضربان زندگی

گزارش همشهری از بخش ایزوله بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان شهدای یافت‌آباد
گزارش
آیا مفهوم امید در این روزهای سرد که بهار هم فرصت آمدن پیدا نکرده، چیزی جز لبخند بهیار بیمارستان شهدای یافت‌آباد یک قدم بعد از اتاق قرنطینه است؟