واکسیناسیون اقتصاد دربرابر کرونا

همشهری، دو روی سیاست‌های دولت و مطالبات بخش خصوصی را در مواجهه با ویروس همه‌گیر بررسی می‌کند
می‌گویند‌ سالی که نکوست از بهارش پیداست؛ بهار سال98 اقتصاد ایران گرفتار سیل مخرب و بی‌سابقه شد، فشار تحریم‌ها در میانه سال دوچندان شد و پس‌لرزه‌های افزایش قیمت بنزین و ناآرامی‌های آبان ماه و پس از آن افزایش تنش بین ایران و آمریکا در ماه نخست زمستان کافی بود تا اقتصاد ایران در یک بی‌تعادلی کم‌سابقه قرار گیرد.