14
شنبه 13 اردیبهشت 1399
شماره 7931
درنگ2
1234
1234
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
ویروس کرونا تنها برای سیستم ایمنی بدن جدید و غریبه نیست، کل نظام اقتصادی جهان نسبت به آن بیگانه است.
«برای ما اگه آب نشده واسه شما که نون شده!» این را یکی از بیماران می‌گوید و از داروخانه بیرون می‌آید.
برنامه وزارت صنعت،معدن تجارت در حمایت از اصناف چیست؟

بسته حمایتی ویژه‌ برای مشاغل پرریسک

یکی از نخستین وزارتخانه‌هایی که به‌صورت کتبی و شفاهی برای جبران خسارات واحدهای آسیب­‌دیده از کرونا اقدام کرد، وزارت صمت بود که در روزهای اول، این مکاتبات انجام شد تا دولت و به‌ویژه رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور با تمام توان از واحدهای تولیدی حمایت کنند.