5
شنبه 13 اردیبهشت 1399
شماره 7931
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
جدول‌اعداد | 3640
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7931
آبخیزداری
حدود 14میلیون هکتار از آبخیزهای کشور به‌طور کامل تحت پوشش طرح‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری قرار گرفتند.

کاهش 71هکتاری آتش‌سوزی‌ جنگل‌ها

برای 100درصد آتش‌سوزی‌های تعمدی عرصه‌های جنگلی پرونده قضایی تشکیل شده است؛ از چای آتشی صرف‌نظر کنید
جنگل
بارش‌های سال 98 و 99 فرصت رشد گیاهان را دوچندان کرد.