13
شنبه 13 اردیبهشت 1399
شماره 7931
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
آتش کرونا، دامن اصناف را گرفته و کرکره‌های پایین مغازه‌ها طی 2‌ماه گذشته به عادت روزانه خیابان‌ها تبدیل شد.
داستان بعضی از اصناف، در این روزها متفاوت است. در روزهایی که مغازه‌ها هرکدام به تعطیلی‌های اجباری و خانه‌نشینی تن داده بودند، سوپرمارکت‌ها وفروشگاه‌های زنجیره‌ای با فشار بیشتری نسبت به گذشته به‌کار خود ادامه می‌دادند تا جایی که روزهای ابتدایی شیوع کرونا، قفسه‌های فروشگاه‌های بزرگ خالی شدند و در سوپرمارکت‌های بزرگ جای سوزن انداختن نبود.
صنف‌های آسیب‌دیده از کرونا چه انتظاراتی دارند؟

روزگار کسب‌وکارهای کرونازده

فعالان اصناف مختلف می‌گویند اگر تسهیلات دولت برای کمک به کسب‌وکارها زودتر پرداخت نشود، تعطیلی گسترده در راه است
به‌نظر می‌رسد سناریوهای مختلف پیش‌رو برای اصناف و کسب‌و‌کارها در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا، همه‌اش پایان تلخ و گزنده‌ای خواهد داشت.