خبرهای کوتاه/شهر

طبق مصوبه شورای شهر تهران، شهرداری باید لایحه تبدیل ستاد گردشگری به سازمان گردشگری را تا پایان سال۹۸ به شورا تحویل می‌داد و چون آماده نشده، قطعا کم‌کاری کرده است.