هیپوکندریا یا توهم بیماری چیست؟

مبتلایان به این بیماری تصور دارند دچار نوعی بیماری سخت و نگران‌کننده هستند که درمان آن برایشان دشوار است و می‌تواند مشکلاتی را برایشان ایجاد کند اما در واقعیت آنها دچار بیماری جدی‌ای نیستند؛ نام دیگر این بیماری «هیپوکندریا» است که به دلیل استرس و اضطراب در افراد بروز می‌کند.