ثبت‌نام برای کاشت درخت در منازل شهروندان

ثبت نام برای کاشت درخت در منازل شهروندان در قالب طرح نهضت درختکاری از 10دی‌ماه آغاز می‌شود.