پیشنهاد ثبت جهانی مقبره سعدی خواجوی کرمانی و حافظیه در شیراز

‌نمایندگان شیراز در مجلس و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس که در سفر علی‌اصغر مونسان به شیراز حضور داشتند، در نشست مشترک با رئیس سازمان میراث‌فرهنگی پیشنهاد ایجاد محور عرفان در این شهر و ثبت‌جهانی آن‌را ارائه کردند.