چرخش مواضع ترکیه نسبت به بشار اسد

ترکیه از ابتدای بحران سوریه یکی از مهم‌ترین حامیان مخالفین نظام بشار اسد بوده است.