3
دو شنبه 26 آذر 1397
شماره 7554
شهر
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

پیام بازدید مجدد شهردار تهران از جشنواره ارگانیک

برخورد نزدیک
شهردار تهران در سومین روز «یازدهمین جشنواره ارگانیک تهران» برای بار دوم به‌طور سرزده با حضور در این جشنواره به بازدید از تولیدات ارگانیک و گفت‌وگو با تولیدکنندگان و شهروندان پرداخت؛
امروز روز ملی حمل‌ونقل است و تریبون‌های رسمی برای کارنامه‌خوانی نهادها برپا شده اما بلندگوها از هرچه بگویند، از آنچه باید، نخواهند گفت.

مترو در بن‌بست اطلس‌مال

پروژه اطلس‌مال یکی از مصادیق عملکردهای غیرمجاز درشهرسازی است که هم اعتراض شهروندان را در پی داشته و هم مانع عبور خط ۳ مترو شده است
گزارش
نه آسمان پیداست و نه کوه‌های البرز. جلوی زیبایی برفی که بر قله توچال نشسته است را گرفته‌اند.