05
پنج شنبه 20 بهمن 1401
شماره 8711
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

وقتی گلوله، پاسخ اعتراض بود

مروری بر روزهای خونین سال 1357، دیکتاتوری رژیم شاه نسبت به اقشار مختلف مردم را نشان می‌دهد
خاطرات شیرینی نیستند، اما به‌خاطر آوردن آن روزهای تلخ سبب می‌شود از یاد نبریم برای فرارسیدن روز تاریخی 22بهمن 1357، چه خون‌های عزیزی بر زمین ریخته شد و چه حوادث ناگواری را از سر گذراندیم.
مجلس، قوانین رضاشاه را تصویب می‌کرد

مجلس، قوانین رضاشاه را تصویب می‌کرد

آزادی بیان در دوره‌پهلوی مفهومی متفاوت از معنای واقعی‌اش داشت، به‌طوری که مدرنیسم اجباری و سیاست‌های فرهنگی‌ سرانجام منجر به بروز شکاف‌ها، تعارضات و تنش‌هایی‌ در جامعه ایران شد.
تناقض‌های کلامی شاه
محمدرضا پهلوی با وجود اینکه شعار ساخت تمدن بزرگ را سرمی‌داد اما بارها مردم ایران را مورد اهانت قرار می‌داد و اعتقادی به مردم و نقش آنها قائل نبود.
دریچه
«در پی اعتراض سفارت آمریکا در تهران به‌خاطر انتشار اخبار و تصاویر جنایات هولناک نظامیان آمریکایی در ویتنام در مطبوعات ایران، تعدادی از مجلات کشور به اصرار سفارت آمریکا و به‌دستور ساواک توقیف شدند.»