پایان 70روز گروگانگیری 40میلیاردی

پسر جوانی که 70روز پیش توسط گروهی مسلح دزدیده شده و به خارج از کشور منتقل شده بود با تلاش پلیس آگاهی کرمان و اینترپل آزاد شد.