21
پنج شنبه 20 بهمن 1401
شماره 8711
پرونده1
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

حقوق ماهانه رضا پهلوی در یک سالگی چقدر بود؟

اسرار خیانت
یادداشت‌های علم؛ جمعه بیستم مهر ۱۳۵۲: با آنکه جمعه بود شرفیاب شدم. بودجه دربار را عرض کردم و به تصویب نهایی رساندم.
ویژه
اسدالله علم در خاطرات خود می‌نویسد: چهارشنبه اول خرداد ۱۳۵۳: در مورد پرواز سولوی والاحضرت همایونی، من عرض کردم مثل اینکه امر فرمودید سر و صدایی نشود، به این جهت من هم عریضه تبریکی که به والاحضرت عرض کردم نمی‌فرستم.
چهره واقعی رضا پهلوی به روایت نزدیکان

برباد رفته

گزارش
شاید برای خیلی‌ها که این روزها اخبار اپوزیسیون خارج‌نشین را دنبال می‌کنند، نام رضا پهلوی، شاهزاده‌‌ای که طعم سلطنت را نچشید، آشنا باشد.