08
پنج شنبه 20 بهمن 1401
شماره 8711
صفحه‌آخر
23023607
02123023900
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

زندگی سالم، دشمن کووید

گرینویچ
دورانی که کرونا کابوسی جهانی بود گذشته و مردم، تقریبا با خیال آسوده و بدون ترس از اثرات آن زندگی می‌کنند.
ویژه
با اینکه افزایش شمار شکارچیان غیرقانونی و تجهیز آنها به آخرین ابزارهای شکار باعث انقراض ده‌ها و شاید صدها گونه نادر حیوانی شده و تهدید و خطر بزرگی برای محیط‌زیست کشور است.
چند سالی است که نام شرکت‌های دانش‌بنیان بر سر‌زبان‌ها افتاده.
اتوبوس های سبز و نفس های عمیق
قابِ انقلاب

تیشه بر ریشه

قاب‌های انقلاب بسیارند و بی‌شمار؛ عکس‌هایی که خاطره ساخته‌اند و در خاطر همه جاخوش کرده‌اند و حالا می‌شود با همه‌شان خاطره‌بازی کرد و رفت به آن روزها.
قلب ایرانی از روسیه بازگشت

قلب ایرانی از روسیه بازگشت

همیشه هم اینطور نیست که نخبگان بخواهند مهاجرت کنند .
نان‌های ایرانی در سفره جهانی
نان‌های ایرانی در سفره جهانی
هر کس که یک‌بار نان ایرانی خورده باشد تا عمر دارد مزه آن را فراموش نمی‌کند.
شهروند خوب
عقربه‌های ساعت کم کم به عدد ۳ بعدازظهر نزدیک می‌شد؛ پاییز سال ۱۳۹۹ بود. ظهر بود اما بس که سقف آسمان را ابرهای کبود پر کرده بودند باید تو اتاق سرای محله چراغ را روشن می‌کرد.
PDF صفحه‌آخر
کوتاه صفحه‌آخر
هر جای دنیا که بروید، فرش ایرانی شناخته شده است.
کسی نیست که نداند اهدای عضو اوج بخشش یک انسان است.