22-23
پنج شنبه 20 بهمن 1401
شماره 8711
پرونده 2و3
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

جراید درخدمت حکومت

براساس دستور ساواک هیچ‌گونه شکواییه، انتقاد‌ با گلایه به ‌ صراحت و به تلویح، در هیچ زمینه‌ای نباید در مطبوعات چاپ می‌شد
گرچه مطبوعات به‌عنوان یکی از ارکان مهم دمکراسی، در جوامع به‌شمار می‌رود اما این رکن در دوران قاجاریه و پهلوی چندان محلی از اعراب نداشت. در دوره قاجار جراید با هدف تأیید حکومت شکل گرفت و این روند در دوره پهلوی اول با شدت بیشتری ادامه یافت.
ویژه
«مطبوعات ایران نیز وضعی بی‌ثبات داشتند. هرگاه مدیران و سردبیران جراید کوچک‌ترین ناراحتی و تکدری برای شاه ایجاد می‌کردند به‌شدت تنبیه می‌شدند. از آنان انتظار می‌رفت که روشن‌بینی لازم را داشته باشند و بتوانند تشخیص دهند که کدام خبر یا مقاله مورد‌پسند شاه است و باید چاپ شود و کدام یک او را ناراحت می‌سازد و باید نادیده انگاشته شود.
روزنامه اطلاعات در ۲۰شهریور۱۳۲۰ به‌دنبال اشغال ایران توسط متفقین، در سرمقاله خود نوشت: «انتظار مردم ایران از دولتین شوروی و انگلیس در عالم همسایگی و دوستی، بیش از اینها بود!»

افسانه آزادی‌بیان در زمان شاه

کارنامه ننگین و آمرانه دوران پهلوی در حوزه‌های مطبوعات، رسانه‌، سینما، انتخابات و روشنفکران منتقد
گزارش
تاریخ ایران همواره حقایق بزرگی را بی‌رحمانه زیر لایه‌های عوام‌گرایی و عوام‌فریبی مدفون کرده است که دوران سلطنت پهلوی نیز یکی از همان دوره‌های تدفین حقایق است.