مشت پوچ ترامپ در توافق اوپک‌پلاس

گزارش فورچون از نقش و موضع آمریکا در بازار نفت
کشورهای تولید‌کننده نفت روز یکشنبه 12آوریل 2020 طی مذاکراتی تاریخی، برسر کاهش میزان تولید نفت به توافقی بزرگ دست‌یافتند.