یمن در مسیر تجزیه

اعلام خودمختاری جدایی‌طلبان مورد حمایت امارات در عدن، نقطه عطفی سرنوشت­‌ساز در جنگ یمن است
سرانجام با گذشت 5سال از آغاز جنگ یمن، زنگ تجزیه این کشور به صدا درآمد؛ رخدادی نگران‌کننده که به‌نظر می‌رسد از همان ابتدای جنگ در دستور کار امارات، به‌عنوان یکی از 2 ستون اصلی ائتلاف عربی قرار داشت.