5
دو شنبه 8 اردیبهشت 1399
شماره 7927
زیست‌بوم
23023611
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مسیر پیش روی گردشگری ایران

یادداشت
شیوع کرونا بیش از همه صنعت گردشگری را به‌دلیل ایجاد محدودیت فراگیر در تردد و سفر متاثر کرد. بنابراین کاستی‌های حوزه گردشگری در زیرساخت‌ها به‌معنای محرک توسعه و بازدارنده‌ها با هدف به فعلیت رساندن ظرفیت‌های بالقوه، باید تبیین شود.
ویژه
جدول‌اعداد | 3636
جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ول 7927
حیات وحش
150 گونه از 1200گونه جانوری موجود در کشور در معرض انقراض هستند.

خسارت 150میلیارد تومانی به موزه‌ها و تعطیلی 2هزار کارگاه مرمت

شیوع کرونا معیشت 14 هزار استادکار مرمت در 2 هزار کارگاه تعطیل را به خطر انداخت / 708موزه کشور 150میلیارد تومان درآمد خود را به‌دلیل کرونا از دست دادند
میراث فرهنگی
کرونا طی 3‌ماه 4200میلیارد تومان به هتلداری و شرکت‌های گردشگری ایران خسارت زد.