20
یکشنبه 15 تیر 1399
شماره 7979
موسیقی
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

نوای چَه‌چَه...

جای تحریر در آواز ایرانی کجاست؟
شاخص اصلی آواز سنتی و به تعبیری دستگاهی ایران، «تحریر» است.