20
چهار شنبه 2 بهمن 1398
شماره 7864
سینما
23023614
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

شب به روایت آنتونیونی

جامپ کات
آنتونیونی چند فیلم در کارنامه‌اش را دوست داشت و تا سال‌ها بعد از ساخت‌شان، درباره‌شان به نکات مثبتی اشاره می‌کرد.
گزارش دو
دوستدارانش او را شاعر تنهایی می‌نامیدند.

سرگذشت یک عشق*

«شب» آنتونیونی شصت‌ساله شد
گزارش یک
سال‌ها پیش یان کامرون شب را فیلمی خواند که درک کاملش برای کسانی که «ماجرا» را ندیده‌اند امکان‌پذیر نیست.