بهسازی 500کیلومتر از طول معابر پیاده‌روی شهر تهران در سال آینده

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، سال1399 را زمان تلاش برای بهبود کیفیت معابر پیاده‌روی شهر تهران دانست.