7
چهار شنبه 2 بهمن 1398
شماره 7864
شهر-۲
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
طرح مدارس دوستدار شهر برای آموزش به 160هزار دانش‌آموز تهران آغاز شد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از تشکیل کمیته ارتقای ایمنی ساختمان‌های شهر تهران خبر داد.
بودجه شهرداری تهران که از 4سال قبل روی 18هزار میلیارد تومان ثابت مانده بود امسال به 22هزار میلیارد تومان و برای سال آینده به 28هزار میلیارد تومان رسیده است.

تعیین تکلیف باغ‌ها در شورا

17ملک در یکصد و نود و دومین جلسه شورای شهر تهران از نظر باغ یا غیرباغ بودن تعیین تکلیف شدند
گزارش
اعضای شورای شهر تهران به باغ‌ بودن تعدادی از املاک ثبتی در شهر تهران رأی موافق دادند.