دست‌انداز جدید در برابر عرضه خودروهای وارداتی

عرضه خودرو‌های وارداتی در بورس کالا به‌دلیل اختلاف نظر دستگاه‌های مسئول با چالش مواجه شده است
همگام با تعویق در عرضه خودرو‌های داخلی در بورس کالا، تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که عرضه خودرو‌های وارداتی در بورس کالا هم با ابهام مواجه شده و بین سازمان بورس و وزارت صنعت بر سر تحویل و میزان عرضه خودروهای وارداتی اختلاف نظر وجوددارد.