22-23
چهار شنبه 12 بهمن 1401
شماره 8705
پرونده 2و3
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ضیافت مبتذل

مرور مهم‌ترین اتفاقات جشن هنر شیراز
بیستم شهریورماه سال 1346بود که نخستین جشن هنر شیراز با حضور فرح پهلوی کارش را آغاز کرد.
ویژه
امام‌خمینی ره روز 6مهر 1356در اعتراض به جشن هنر شیراز، در مسجد شیخ‌انصاری نجف سخنرانی کردند: «نمی‌دانید که اخیرا چه فحشایی در ایران شروع شده است.

پشت صحنه جشن هنر شیراز

پرهزینه‌ترین پروژه استحاله هنری در تاریخ معاصر ایران
گزارش
«...در دهمین جشن هنر شیراز که در سال1355برگزار گردید برنامه‌هایی ازجمله فیلم هزار‌و‌یک‌شب در سینما آریانا که روابط جنسی بین زنان و مردان را به نحو کاملا عریان نشان می‌داد، کشتی جنون در سرای مشیر شیراز، که طی آن زنی لخت روی صحنه ظاهر و توجه به تماشاگران را از سایر صحنه‌های نمایش سلب نمود به اجرا درآمد.