21
چهار شنبه 12 بهمن 1401
شماره 8705
پرونده1
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

هوسرانی‌های شاه

بیشتر بدانیم
محمدرضا در اوایل جوانی که برای تحصیل به مدرسه له‌روزه سوئیس رفته بود، عاشق یکی از مستخدمه‌های مدرسه شد و پس از برقراری ارتباط، دخترک را حامله کرد.

زندگی خصوصی یک دیکتاتور

حقایقی از دوران سلطنت آخرین شاه ایران
گزارش
شدت یافتن تظاهرات مردم ایران در سراسر کشور و حرکت انقلاب به‌سوی پیروزی نهایی باعث شد محمدرضاشاه پهلوی سرانجام ۲۶دی ۱۳۵۷ تهران را به مقصد اسوان مصر ترک کند؛ سفری بی‌بازگشت که خبر آن در جهان پیچید و «شاه رفت» تیتر درشت روزنامه‌های عصر تهران شد.