برجام در انتظار اراده غرب

در شرایطی که طرف‌های غربی حاضر در مذاکرات برجامی می‌کوشند جمهوری‌اسلامی را مقصر وضعیت مبهم کنونی این گفت‌وگوها معرفی کنند، مذاکره‌کننده ارشد روسیه در وین اعتقاد دارد ایران از اراده سیاسی لازم برای احیای برجام برخوردار است و این طرف غربی است که دراین حوزه اراده‌ای از خود نشان نمی‌دهد.