06
چهار شنبه 12 بهمن 1401
شماره 8705
حوادث
23023624
02123023902
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
امدادرسانی در مناطق آسیب‌دیده از زلزله خوی بدون وقفه ادامه دارد

گرمای همدلی در سرمای خوی

گزارش
از شنبه شب که زلزله، سرِ ایران آذربایجان را به لرزه درآورد، قلب ایرانیان در جای جای کشور با یاد زلزله زدگان می‌تپد و همه جویای وضعیت آنها هستند. از همان ساعات اولیه بود که گروه‌های امداد و نجات راهی مناطق زلزله زده شدند و امدادرسانی همچنان ادامه دارد.