24
چهار شنبه 12 بهمن 1401
شماره 8705
پرونده4
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

زندانی که بوی تعفن می‌داد

روایت
طاهره سجادی، زن پراستقامتی است که به‌عنوان یکی از نیروهای مبارز مسلمان در کنار همسرش مهدی غیوران فعالیت‌ها و مبارزات سیاسی خود را از دهه50 آغاز کرد.
ویژه
منظر خیر حبیب‌اللهی، یکی از زنان پراستقامت و بانویی مبارز پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران و از معلمان مدرسه رفاه بود که در سال 1352دستگیر شد و به زندان افتاد.

ساواک چادر از سر آنها کشید

روایت رضوانه دباغ دختر مرضیه دباغ حدیدچی از زندان‌های مخوف ستمشاهی
گزارش
شوک الکتریکی در زندان کمیته مشترک ضد‌خرابکاری تنها یکی از شکنجه‌های زجرآور و دردناک بر بدن نحیف «رضوانه دباغ» 14ساله بود؛ شکنجه‌ها آنقدر سخت بود که عوارض آن تا سال‌ها در جسم و روان او باقی ماند.