صف نارضایتی در شعب خسته بانک‌ها

این‌روزها با کاهش ساعت کاری بانک‌ها در نتیجه شیوع ویروس کرونا، به‌نظر می‌رسد که در سایه ضعف نظارت مدیران عامل اکثر بانک‌ها و بی‌توجهی روسای شعب، کیفیت ارائه خدمات حضوری بانک‌ها به مردم به‌شدت افت کرده است و خبرنگار همشهری در مراجعه به تعدادی از شعب بانک‌ها گزارش می‌دهد که پشت باجه اکثر شعب هیچ کارمندی وجود ندارد و برخی شعب انگار ماموریت دارند که به‌صورت حداقلی به مردم خدمات ارائه دهند.