جاسازی 6کیلو شمش طلا در کامیون عراقی

ماموران مرزبانی هنگام کنترل خودروهایی که قصد داشتند از مرز باشماق عبور کنند، موفق به کشف 6کیلو شمش طلا در یک کامیون عراقی شدند.