من به‌دنبال هویت نیستم، من خودِ هویت‌ام!

چندی پیش دوست جوانی از من سؤال کرد، آیا هنوز معماری ایرانی داریم؟ خیلی به من گران آمد و پاسخی برایش نوشتم که دوست دارم بخش‌هایی از آن ‌را در این ستون بیاورم. نوشتم: «بله معماری ایرانی داریم.