15
چهار شنبه 31 اردیبهشت 1399
شماره 7947
سبک زندگی
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

با شما، برای شما

قرار است بنویسید... کوتاه اما بنویسید... ساده، روان، راحت... از خیلی پیش از اینها بنا داشتیم فضایی را فراهم کنیم تا صحبت‌ها، دیدگاه‌ها، ایده‌ها، انتقادها، اعتراض‌ها و پیشنهادهای شما بی‌واسطه به صفحه ما راه پیدا کند.
ویژه
با افزایش سن و رسیدن به سنین سالمندی، تغییراتی در سیستم بدن ایجاد می‌شود که به تبع آن شاهد تغییراتی در دهان، دندان، فک و صورت افراد سالخورده هستیم.
ویروس کرونا تا ۳ روز روی مو باقی‌می‌ماند و همین بهانه‌ای است برای تراشیدن موی سر. در این مطلب با مزایا و معایب تراشیدن موی سر آشنا می‌شوید.
کرونا سبب شده است ذخایر خون به کمترین میزان خود برسد.
مردم تهران در عهد قاجار. نوع پوشش و نگاه ها به عکاس در تصویر نشان داده شده و نوع مغازه ها و اینکه هیچ زنی در خیابان دیده نمی شود در نوع خود جالب است.
خودخواهی و خودشیفتگی چیست و چرا عده‌ای دچار این آسیب رفتاری می‌شوند؟

به من توجه کن!

همه افراد قبل از اینکه دیگران را دوست داشته باشند باید بتوانند خودشان را دوست داشته باشند.