بخشنامه‌ برای متهمان خارج از کشور

​​​​​​​رئیس قوه قضاییه بخشنامه «عدم‌صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به‌منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از کشور» را ابلاغ کرد.