موش‌هایی که ۴ درصد آدم شدند
چطور دانشمندان برای نخستین بار توانسته‌اند میلیون‌ها سلول کامل انسان را در بدن موش‌ها توسعه دهند؟
دانشمندان می‌گویند که آنها برای نخستین بار توانسته‌اند میلیون‌ها سلول کامل انسانی را در جنین موش توسعه دهند.