ضربه‌گیر اقتصاد در طرح اصلاح ساختار

بایزید مردوخی، رئیس سابق حساب ذخیره ارزی در دولت محمد خاتمی که از پیش از انقلاب تا زمان انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این نهاد مسئولیت داشت و در تهیه اکثر برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای دخیل بوده، می‌گوید: منابع ارزی صندوق توسعه ملی به‌شدت تحلیل رفته و نمی‌توان با اتکا بر منابع آن جلوی شوک احتمالی کاهش درآمدهای نفتی را گرفت.