سقوط مرگبار هواپیمای آموزشی

سقوط هواپیمای آموزشی در حوالی کاشمر موجب جان باختن هر دو سرنشین آن شد.