قاسمی: بیانیه ورشو، سند شکست بود
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به بیانیه پایانی کنفرانس ورشوی لهستان گفت که این بیانیه، سند شکست و ناکامی این کنفرانس است.