22
شنبه 27 بهمن 1397
شماره 7603
جامعه
23023618
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
رئیس فراکسیون کارگری مجلس بابیان‌اینکه ادعای نبود عضویت ۹۱ درصد کارگران در تشکل‌های کارگری خلاف واقع است، با تشریح آمارهای ارائه شده در این مورد تأکیدکرد که بیش از ۶۰ درصد آنها در تشکل‌های مختلف کارگری عضویت دارند.
نماینده جامعه معلولان گفت: امکانات درمانی و بهداشتی و امکانات فیزیوتراپی برای زنان معلول هنگام بارداری آنان فراهم نیست و این مسائل موجب شده تا بارداری، معلولیت این زنان را تشدید کند.
تعدادی از نمایندگان مجلس از اهمیت بازدید مسئولان از زندان‌ها برای بهبود شرایط به همشهری می‌گویند

دیوار بلند زندان‌ها

گزارش
بعد از انتشار اخبار متفاوت درباره وقوع حوادثی در زندان زنان قرچک و به‌دنبال آن رد این موضوع از سوی غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران که ‌عنوان کرد «وضعیت زندان قرچک کاملا عادی و آرام بوده و آرام نیز خواهد ماند» بار دیگر بحث بازدید مسئولان و نمایندگان مجلس از زندان‌های کشور ازجمله قرچک مطرح شده است.