حناچی: امیدوارم راندمان بازیافت زباله را افزایش دهیم

شهردار تهران در جشن چهل سالگی انقلاب که توسط سازمان مدیریت پسماند برای خانواده‌های کارکنان این سازمان برگزار شده بود، شرکت کرد.