دلار روی ریل نزول

قیمت هر دلار آمریکا تا مرز 11هزارو 500تومان عقب‌نشینی کرد
رویه نزولی قیمت دلار که از یک‌ماه پیش آغاز شده است، در مبادلات دیروز هم ادامه یافت و قیمت هر دلار آمریکا تا مرز 11هزارو 500تومان عقب‌نشینی کرد.