دعوت جهان ازطالبان برای مذاکره

رئیس‌جمهور افغانستان در کنفرانس ژنو، جزئیات نقشه راه جدید صلح این کشور را اعلام کرد
17سال پس از سقوط حکومت طالبان، کشورهای جهان در کنفرانس صلح افغانستان در ژنو گرد هم آمدند تا زمینه‌های مذاکرات میان دولت مرکزی افغانستان و گروه طالبان را مورد بررسی قرار دهند و از تعهدشان به روند مذاکرات بگویند.