10
شنبه 8 بهمن 1401
شماره 8701
کتاب و اندیشه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ما شروعش می‌کنیم

رمان
«ما شروعش می‌کنیم» داستان امید، رشد و دوست‌داشتن است که تنش‌های خشونت خانگی را از نگاه مادری تنها به تصویر می‌کشد.
ویژه
رمان «خانه پیش از تاریکی» نوشته «رایلی ساجر» را ساره خسروی به فارسی برگردانده .
خبر
بیش از ۱۰هزار نفر طی 2ماه، ۶۲هزارو۲۸۴ نسخه کتاب را به مبلغ ۳۴میلیاردو۷۷۹میلیون ریال از کتابفروشی‌های عضو «سامانه خرید از کتابفروشی» خریدند.

کسب جایزه جلال، آرزوی هر نویسنده است

گفت‌وگو با الهام امین، نویسنده کتاب «عقیله» و تقدیرشده بخش مستندنگاری جایزه ادبی جلال آل‌احمد
گفت‌وگو
الهام امین، شاعر و نویسنده، متولد سال۱۳۵۸ مشهد و ساکن این شهر است. مادر 2فرزند و دانشجوی دکترای علوم سیاسی با گرایش مسایل ایران است. به‌عنوان سردبیر خبر در سایت رادیو دری معاونت برون‌مرزی صدا فعالیت ‌می‌کند.
PDF کتاب و اندیشه
کوتاه کتاب و اندیشه
ابوحازم مکی به قصابی گذر کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که گوشت فربه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اشت.