خدمات رایگان دندانپزشکی در پامنار و امامزاده یحیی‌ ع

پرداخت هزینه خدمات دندانپزشکی و مشاوره روانشناسی در شرایط کنونی برای اقشار کم‌درآمد آسان نیست.