سیزدهمین قرار خدمت در منطقه 6

گنبد و آب‌نمای میدان انقلاب مرمت می‌شود
سیزدهمین قرار خدمت شهردار پایتخت در منطقه‌6 تهران برگزار و در آن بر مرمت و بازسازی میدان انقلاب و تامین روشنایی آن تأکید شد.