22-23
شنبه 8 بهمن 1401
شماره 8701
پرونده 2و3
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

آقا اجازه! می‌خواهیم کار کنیم

کارنامه دولت در کنکور اجازه‌ها
اقتصاد دولت زده ایران، کم چالش ندارد و یکی از دردسرها و موانع همین است که مردم و فعالان اقتصادی برای هر کسب‌وکاری باید از نهاد دولت اجازه بگیرند.
ویژه
ایران کشور اصناف است!
آخرین آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت واحدهای صنفی کشور حاکی از این است که در تیرماه امسال، بیش از 2میلیون و ۴۳۹هزار واحد صنفی در کشور فعال بوده که 49درصد آنها در بخش توزیعی کار می‌کنند.
سیدامیر سیاح در گفت‌وگو با همشهری از تسهیل صدور مجوزها می‌گوید

حذف کاغذ و امضا از ادبیات اداری

تا اواخر بهمن‌ماه، درگاه ملی مجوزها به‌طور کامل فعال خواهد شد و از آن به بعد، همه مجوزها باید به‌صورت اینترنتی و در زمان مشخص صادر شوند
درگاه ملی مجوزها، معبر اصلی صدور مجوزهای کسب‌وکار در کشور خواهد بود و همه مجوزهای کشور به‌صورت اینترنتی و در مدت‌زمان مشخص صادر خواهند شد؛ این مأموریت مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی است و آن‌گونه که سیدامیر سیاح، رئیس این مرکز می‌گوید تا اواخر بهمن‌ماه به‌صورت کامل محقق خواهد شد.